O firmie

Instalatorzy należą do Grupy Alpiniści sp. z o.o. i świadczą usługi z obszaru elektrycznych instalacji grzewczych zapobiegających przed działaniem śniegu, lodu oraz niskich temperatur.

Jako autoryzowany wykonawca specja­lizujemy się w instalacjach przeciwoblodze­niowych dachów, koryt dachowych, rynien i rur spustowych, a także w instalacjach ogrzewania betonu. Systemy z naszej oferty zapobiegają m.in. przed gromadzeniem się lodu i śniegu na dachach oraz przed zamarzaniem wody w rynnach i rurach spustowych. Brak takich sy­stemów może powodować uszkodzenie instalacji odprowadzającej wodę z dachu, powstawanie zacieków na elewacjach bu­dynków oraz tworzenie sopli.

Starannie i prawidłowo pro­jektujemy oraz wykonujemy instalacje chroniące przed śniegiem i lodem. Dzięki temu mamy pewność, że ogrzewane powierzchnie będą wolne od śniegu i lodu, rynny i rury spustowe będą drożne, a na dachu nie utworzą się nawisy śnieżne i sople

Wybranie Instalatorów zapewni Państwu terminowość, staranność, bezpieczeństwo i profesjonalizm wykonywanych prac.

Zapraszamy do współpracy.

3
1
2

Zaufali nam