Instalacje przeciwoblodzeniowe

Koszty materiałów potrzebnych do wykonania instalacji chroniącej przed śniegiem i oblodzeniem nie są wysokie. Późniejsza eksploatacja takiego systemu często wywołuje kontrowersje, szczególnie przy ogrzewaniu powierzchni o znacznych rozmiarach wymagających instalacji o dużych mocach. Należy jednak pamiętać, że właściwie dobrana regulacja zapewnia działanie systemu przeciwoblodzeniowego tylko podczas opadów śniegu i zamarzającego deszczu.

Opady śniegu prawie nie występują przy temperaturach poniżej -10°C, a więc w tej temperaturze system jest jedynie gotowy do szybkiej reakcji i do rozpuszczania śniegu czy lodu. W Polsce warunki atmosferyczne, w których instalacja wymaga działania, występują przeciętnie od kilku do kilkunastu dni w roku. Można zatem przyjąć, że w sezonie zimowym system grzewczy będzie działał od kilkudziesięciu do 100 godzin w skali roku.

Z doświadczenia wiemy, że straty poniesione z powodu uszkodzonych np. rynien i dachów przewyższają koszt instalacji systemów grzewczych. Proponowane przez nas systemy przeciwoblodzeniowe składają się z przewodów grzewczych posiadających powłokę odporną na działanie promieni UV oraz czujników i regulatorów wykonanych zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC STANDARD Publication 800 i POLSKA NORMA PN- IEC 800. Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają atest Biura Badawczego ds. jakości SEP oraz decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Na co zwrócić uwagę przed wykonaniem instalacji. Cztery kroki prawidłowej instalacji: