Krok 1 instalacji – odpowiednia moc

W trakcie dobierania mocy powierzchniowej instalacji kie­rujemy się kilkoma czynnikami, m.in.:

  • strefa klimatyczna,
  • rodzaj nawierzchni, na której zamierzamy zamontować instalację,
  • położenie i wielkość ogrzewanej powierzchni.

strefy

mapka