Krok 3 instalacji – odpowiedni system sterujący

Korzystamy z najbardziej skutecznego i ekonomicznego systemu sterowa­nego regulatorem wyposażonym w czujniki wilgoci i tempera­tury. Dzięki temu system włącza się tylko wtedy, gdy zarówno temperatura jak i wilgoć sygnalizują opady śniegu bądź wystę­pują oblodzenia spowodowane marznącym deszczem.

Wiele osób decydując się na wykonanie instalacji przeciw­oblodzeniowej unika zainstalowania jakiegokolwiek systemu sterowania automatycznego. Tłumaczą to podwyższonym kosztem zakupu syste­mu i wybierają najczęściej sterowanie ręczne. Jest to podejście całko­wicie błędne i nie mające nic wspólnego z oszczędnością. Sterownik automatycznie uruchomi sy­stem w momencie wystąpienia warunków sprzyjających oblodzeniu i zniweluje taką możliwość w czasie odpowiednio krótkim. Włączając ręcznie ogrzewanie rynien, mo­żemy czekać na efekt pracy systemu kilka godzin. Jeśli z kolei zapomnimy wyłączyć instalację, poniesiemy wydatek na niepo­trzebne w danej chwili ogrzewanie.

Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja zapewni nam maksimum bez­pieczeństwa i komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych będąc przy tym całkowicie bezobsługową.

Regulator ELEKTRA ETR2
(obciążalność 16A – łączna moc zainstalowanych przewodów grzejnych nie może przekraczać 3600W)

W zależności od typu czujników może obsługiwać jedną strefę:

  • dach i rynny lub
  • jedną powierzchnię zewnętrzną (np. jeden podjazd, jedne schody itp.).

Regulator ELEKTRA ETO2
(obciążalność do 3x16A)

Pozwala na kontrolę jednej lub dwóch stref:

  • dwa rożne fragmenty dachu i rynien lub
  • dwie powierzchnie zewnętrzne (np. podjazd i schody).

Regulator Elektra ETR2G
Stosowany do ochrony powierzchni zewnętrznych. Standardowo wyposażony w jeden czujnik temperatury i wilgoci.

Regulator ELEKTRA ETOG2
Stosowany w dużych instalacjach do ochrony powierzchni zewnętrznych. Standardowo wyposażony w jeden czujnik temperatury i wilgoci. Do sterownika można podłączyć drugi, dodatkowy czujnik temperatury i wilgoci, co pozwoli na ochronę dwóch powierzchni zewnętrznych.

Regulator ELEKTRA ETR2R
Stosowany do ochrony dachów i rynien. Standardowo wyposażony jest w czujnik temperatury powietrza oraz czujnik wilgoci.

Regulator ELEKTRA ETOR2
Stosowany w dużych instalacjach do ochrony dachów i rynien. Standardowo wyposażony w czujnik tempe­ratury powietrza oraz czujnik wilgoci. Do sterownika można podłączyć dodatkowy czujnik wilgoci, co pozwoli na ochronę dwóch różnych fragmentów dachu.