Krok 4 instalacji – odpowiedni system montażu

Prawidłowy system montażu przewodów grzejnych zapewni, że instalacja będzie działała prawidłowo i bezpiecznie.
Bardzo ważnym aspektem jest to, iż montaż przewodów grzejnych nie ingeruje mechanicznie w strukturę pokrycia dachowego, rynien, rury spustowych lub obróbek blacharskich. Akcesoria montażowe zostały przemyślane i zaprojektowane w taki sposób aby nie utrudniały one dalszej eksploatacji budynku, przy czym wykonane są wyłącznie z wysokiej jakości komponentów.

Rynny

Przewody grzejne można mocować do rynien i rur spustowych za pomocą uchwytów oraz linki z uchwytami.

Uchwyt

Specjalny kształt i wykonanie pozwala na pełną adaptację uchwytu do wielu przekrojów rynien. Można go stosować w rynnach wykonanych z różnych materiałów. Uchwyt mocuje się do krawędzi rynny w odpowiednich odstępach, umożliwia zamocowanie max. trzech przebiegów przewodu grzejnego.

Linka z uchwytami

Wykonana jest z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne oraz linki ze stali nierdzewnej. Długość linki wynosi 20 m, którą można skracać według potrzeb, linka umożliwia zamocowanie max. trzech przebiegów przewodu grzejnego.

Płaskownik montażowo – ochronny

Wykonany jest se stali nierdzewnej. Stosowany w celu zabezpieczenia przewodów grzejnych przed uszkodzeniami mechanicznymi wszędzie tam gdzie występują załamania przewodów np. przy sztucerach lub narożnikach.

Rury spustowe

W rurach spustowych przewody grzejne mocuje się za pomocą uchwytów. Jeżeli długość rury spustowej przekracza 6m, należy zastosować linkę z uchwytami. Odległośœci między uchwytami nie powinny przekraczać 40cm.

Uchwyt do rur spustowych

Wykonany z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne. Można go stosować w mocowaniu przewodów grzejnych w rurach spustowych nie przekraczających długości 6m. Stanowi także rozwinięcie systemu linki z uchwytami do rur spustowych gdzie długość rur spustowych przekracza 20 m.
Uchwyt umożliwia mocowanie dwóch przebiegów przewodu grzejnego.

Linka z uchwytami do rur spustowych

Wykonana jest z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i linki ze stali nierdzewnej . Długość linki wynosi 20 m; którą można skracać według potrzeb, linka umożliwia zamocowanie max. dwóch przebiegów przewodu grzejnego.

Wieszak do linki w rurach spustowych

Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej. Służy do mocowania linki z uchwytami do rur spustowych.

Koryta dachowe

Taśœma instalacyjna z tworzywa sztucznego

Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Taśma instalacyjna stosuję się do swobodnego mocowania przewodów grzejnych w korytach dachowych.
Długość taśmy można skracać według potrzeb.

Listwa montażowa

Listwa montażowa wykonana jest z aluminium o grubości 0,8 mm. Podklejona jest specjalną taśmą samoprzylepną do trwałego łączenia z powierzchniami metalowymi i PCV.

Krawędzie dachów

Uchwyty z blachy miedzianej lub cynkowo – tytanowej

Na dachach pokrytych blachą uchwyty można:

  • przykleić do powierzchni dachu,
  • przymocować za pomocą blachowkrętów (mocowanie należy uszczelnić silikonem),
  • zawiesić na izolowanej lince nośnej.

Na dachach pokrytych dachówką uchwyty można:

  • przymocować do łat,
  • przymocować do łat i linki.

Na dachach pokrytych papą, dachówkami lub gontem bitumicznym uchwyty mocujemy:

  • do połaci dachowej przyklejając w poprzek uchwytu pasek papy termozgrzewalnej.